Vzhledem k vysokému počtu nakažených pacientů nemocí covid 19 jsme byli nuceni upravit provoz ambulance . Od 7-8 jsou k vyšetření a kontrolám  zváni pouze pacienti s covid 19. V této době mají všichni pacienti vstup do prostor čekárny a ambulance  zakázán. Odběry krve provádíme až od 8:00.Všichni vyčkají  na terase , dokud nedojde k vydezinfikováni vnitřních prostor.