Co nabízíme :
 • U nás zbytečně nečekáte, dohodneme s Vámi čas návštěvy dle Vašeho přání telefonicky, možnost předepsání receptu po telefonické objednávce den předem, s možným vyzvednutím následující den bez čekaní pouze u zdravotní sestry
 • Čeká na Vás příjemné prostředí, moderní ordinace vybavené přístroji EKG, spirometr, boso ABI systém – oscilometrické vyšetření indexu průchodnosti tepen na dolních končetinách, pulzní oxymetrie, 24-hodinový tlakový Holtr a analyzátor Quick Orion – metoda stanovení laboratorních hodnot z kapky krve CRP, INR, HbA1C, ASLO, D-dimery. Vybavení k podávání analgetické infuzní či bolusové vysokodávkové imunosupresivní terapie (v indikovaných případech).

Provádíme :
 • diagnostiku a terapii akutních a chronických onemocnění
 • předoperační vyšetření pacientů v riziku ASA I, ASA II
 • péči o diabetiky II. typu na perorálních antidiabetikách
 • soustavnou odbornou péči o vybraná chronická onemocnění
 • očkování
 • léčebně preventivní péči – civilizační onemocnění
 • posudkovou činnost
 • statistickou činnost
 • konzultační činnost
 • pravidelnou kontrolu Vašeho zdravotního stavu
 • preventivní programy
 • pracovně – lékařskou péči
 • návštěvní službu u pacienta doma v indikovaných případech

Snadno
 • nás naleznete
 • u nás zaparkujete zdarma
 • k nám dojedete městskou hromadnou dopravou z města, vlakem či busem z blízkého okolí
 • se u nás domluvíte kromě slovanských jazyků i německy a anglicky

Pracovně lékařská péče: V souladu s platnou legislativou poskytujeme pracovně-lékařské služby pro naše pacienty zařazené v pracovní kategorii 1, u vyšších kategorií poskytujeme tuto péči pouze na základě smlouvy se zaměstnavatelem dle zákona 373/2011 a vyhlášky 79/2013. Naše ambulance je držitelem certifikátu pro poskytování pracovně - preventivního lékařství.