Snadno

    • nás naleznete
    • u nás zaparkujete zdarma
    • k nám dojedete městskou hromadnou dopravou z města, vlakem či busem z blízkého okolí
    • se u nás domluvíte kromě slovanských jazyků i německy a anglicky

    Pracovně lékařská péče: V souladu s platnou legislativou poskytujeme pracovně-lékařské služby pro naše pacienty zařazené v pracovní kategorii 1, u vyšších kategorií poskytujeme tuto péči pouze na základě smlouvy se zaměstnavatelem dle zákona 373/2011 a vyhlášky 79/2013. Naše ambulance je držitelem certifikátu pro poskytování pracovně – preventivního lékařství.