Multifunkční analyzátor CUBE-S měří kvantitativně všechny tyto parametry:
CRP, PT (INR), HbA1c, FOB (okultní krvácení), ASO (streptokoková infekce), Mikroalbumin. (Objem vzorku a měřící rozsah naleznete v záložce – Technické údaje)

Test iFOB kvantitativně pro přístroj CUBE-S vyhovuje požadavku detekce hemoglobinu od hladiny 15 μg/g stolice.

Eurolyser CUBE-S reaguje na potřeby dnešního zdravotnictví. Tato geniální technologie generuje přesné výsledky testů, které jsou pro pacienta přínosné kvůli příjemné a rychlé diagnostice. Kromě toho, že tento sofistikovaný přístroj nabízí v několika krocích přesné výsledky, je pacient transparentně informován o svém zdravotním stavu díky integraci přístroje do moderního elektronického zdravotního systému.

Parametr CRP byl testován na CUBE v referenční laboratoři pro klinickou biochemii ÚLBLD VFN, prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA.

  • multifunkční analyzátor
  • kvantitativní stanovení všech parametrů
  • rychlý a přesný
  • spolehlivý
  • automatická korekce výsledku CRP na změřený hematokrit

CUBE–S provede současně s měřením CRP i stanovení HT. Při zapnutí funkce „auto”, provede software automatickou korekci naměřené hodnoty CRP na daný hematokrit. Takto lékař získá přesnější objektivnější výsledek.

Technické údaje Příslušenství Ke stažení Videa Postup měření

Rozměry 16 x 13 x 14,5 cm
Tablet: 14,2 x 7,2 x 0,8 cm
Hmotnost 2,4 kg
RFID technologie Přednastavená kalibrační křivka
identifikuje datum exspirace
indikuje zbývající počet testů
Bezúdržbový Plně automatický, spolehlivý systém kazet
Integrovaný QC self-test
Možnosti Bluetooth tiskárna, termo tiskárna Seiko
Čtečka čárových kódů
Možnost připojení k PC
Komunikační rozhraní Aplikace systému Android – TABLET
Nejnovější technologie přenosu dat
Bluetooth a USB připojení
Přenos dat na tiskárnu nebo do PC
Parametry Materiál vzorku Objem vzorku Měřící rozsah
PT (INR) plná krev 20 µl 1.0 – 8.0 INR
CRP plná krev nebo sérum 5 µl 2.0 – 240.0 mg/l (krev)

1.0 – 120.0 mg/l (sérum)

HbA1c plná krev 10 µl 20 – 130 mmol/mol IFCC
FOB – okultní krvácení stolice 40 µl 25 – 1000 µl/l
ASO (strepkoková infekce) plná krev

sérum

5 µl 100-2000 IU/ml
Mikroalbumin moč 20 µl 0.5 – 30.0 mg/dl